Senast ändrad: 21 maj 2018

Exempel på smartare välfärd

Smarta arbetssätt i skola, vård, omsorg och integration.

Välfärden står inför stora utmaningar och överallt i Sverige arbetar verksamheter inom skola, vård och omsorg för att förbättra sitt arbete och använda sina resurser på bästa vis. Digitala arbetssätt kan vara ett sätt att både öka effektiviteten och höja kvaliteten – att skala bort onödiga moment och rikta in sig på det som verkligen förbättrar för eleven, patienten eller medborgaren.

Här har vi samlat konkreta exempel där offentliga och offentligfinansierade aktörer hittat lösningar som hjälper dem att möta några av de största utmaningarna inom skola, vård, omsorg och integration.

Exempel

Flicka och kvinna vid dator

Exempel på smarta arbetssätt när vi får fler och mer sjuka äldre samtidigt som kraven på individanpassning ökar.

Fler elever kan lyckas när digitaliseringen används smart.

Flicka och kvinna vid dator

Bättre för patienten när smarta arbetsätt gör vården effektivare och lättare att nå.

Flicka och kvinna vid dator

Med hjälp av digitalisering kan processen påskyndas så att nyanlända snabbare kan bli en del av samhället.

Dela