Smartare välfärd

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället. Välfärden behöver dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att bli effektivare, mer tillgänglig och erbjuda en enklare vardag för invånare och medarbetare. Med andra ord – dags att skapa en smartare välfärd.

Inspiration


Intervju med Trelleborgs kommun om automatiserat försörjningsstöd

Eleonore Schlyter, enhetschef, Trelleborgs kommun berättar om varför de valde att automatisera försörjningsstödet, hur de gick tillväga och om sina lärdomar.


Dator

Dela Digitalt

Genom samverkansytan kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 300 statliga myndigheter både samverka och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen. 


Digital vård och omsorg i nederländerna

Digital missbruksvård

Genom digitala blåskontroller stöttar socialtjänsten föräldrar med missbruksproblematik att vara nyktra inför umgänget med sina barn.